Запознайте се с нашите услуги

Изходящи кампании

Нашето най-голямо предимство е търговската сила и екип, с който разполагаме, опита и специализацията в сферата на телемаркетинга и директните продажби. Към това, можем да  добавим и услуги като уреждане на бизнес срещи, обслужване на игри и мероприятия. Тиймлидерите и операторите в нашия контактен център са обучени и мотивирани да постигнат заложените от вас критерии за качество и резултати.

Маркетингови кампании

 • Телефонни интервюта
 • Online проучвания
 • Проучване на обществено мнение
 • Проучване степен на удовлетвореност на крайни клиенти на компании
 • Маркетингови проучвания, демографско профилиране, мониторинг
 • Подбор на участници за фокус групи и дълбочинни интервюта по списък от клиенти
 • Изпращане на поздравителни и информационни e-mail и SMS

Организиране на бизнес срещи

 • Организиране на бизнес срещи с използване на база данни за свързване и уреждане на директни срещи на клиенти с потенциални техни бизнес партньори

Директни продажби по телефон

 • Осъществяване на изходящи обаждания с цел продажба по телефон на продукти или услуги
 • Цялостна организация на процеса на продажба

Обслужване на мероприятия

 • Регистрация за конференции, семинари, срещи
 • Обаждания за потвърждаване на участие в организирани от клиента събития
 • Първоначално прозвъняване и изпращане на покани за събития
 • Изработка и изпращане на поздравителни картички и покани с последващ телефонен контакт

Напомнящи обаждания

 • Напомняне за участия, реклами, срещи, уведомяване за промоции
 • Обаждания към спечелили от промоционални игри на клиенти
 • Уведомявания за плащания