Запознайте се с нашите услуги

Контактен център
Аутсорсинг на бизнес процеси

Изберете нашите кол център услуги и останете фокусирани върху вашата основна дейност, разгръщане на потенциала на компанията и развитието на бизнеса си . Ние ще осъществяваме ефективно изходящи и входящи телефонни/email/chat кампании, ще стандартизираме процесите и ще намалим вашите оперативните разходи за контактен център.
Кои са предимствата, които можем да осигурим:
1. Експерти в областта на продажбите и обслужването на клиенти
2. Високо ниво на мониторинг върху работата на агентите
3. Таргет ориентация в цялостната организация на работа
4. Изгодни цени