Запознайте се с нашите услуги

Контактен център
Аутсорсинг на бизнес процеси

Изберете нашите кол център услуги и останете фокусирани върху вашата основна дейност, разгръщане на потенциала на компанията и развитието на бизнеса си . Ние ще осъществяваме ефективно изходящи и входящи телефонни/email/chat кампании, ще стандартизираме процесите и ще намалим вашите оперативните разходи за контактен център
Кои са предимствата, които можем да осигурим:
1. Намаляване на оперативните разходи за назначаване на служители, заплати и наем. Нашите оператори провеждат телефонни разговори от името на Вашата организация и стриктно следват стандарта, зададен от Вас. По този начин, гарантираме максимално качеството на обслужване за клиентите ви.
2. Ще се грижим вашите клиенти да останат добре информирани и доволни от услугите/продуктите, които предлагате
3. Експертиза – реализираме проекти (входящи и изходящи), чиито успех изисква специфични знания, умения, софтуерна и техническа обезпеченост.